Kế toán trưởng

posted in: Tuyển dụng | 0

Mô tả công việc: – Quản lý các hoạt động của phòng Kế toán. – Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của phòng Kế toán theo sự phân công của Giám đốc. – Lập báo cáo tài chính, báo … Continued

1 2