Kế toán trưởng

posted in: Tuyển dụng | 0

Mô tả công việc:

– Quản lý các hoạt động của phòng Kế toán.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của phòng Kế toán theo sự phân công của Giám đốc.

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

– Hướng dẫn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên mới.

– Tập hợp, kiểm tra số liệu, lập báo cáo tài chính hàng tháng để trình Ban Giám đốc.

– Đảm bảo các giao dịch phát sinh được hạch toán đúng đắn; hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán được cập nhật, lưu trữ đầy đủ.

– Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.

– Đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo các quy định hiện hành.

– Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Yêu cầu:

– Nam/nữ, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán

– Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

– Có kinh nghiệm về phân tích, báo cáo tài chính, báo cáo thuế

– Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm tốt

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ vào email: nssg@anhhongfood.com.vn 

Leave a Reply